Pravidla akce

POŘADATEL: ELECTROLUX, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 14021
IČ: 18631975
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 2461
ORGANIZÁTOR: Pados, s.r.o.
se sídlem: Muchova 9, Praha 6, PSČ 160 00
IČ: 26134004
zapsána u OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 73186
NÁZEV AKCE: Kupte balení sáčků S-Bag Classic Long Performance Megapack (E201M) a získejte prachovku Easy Clean a navíc šanci vyhrát UltraSilencer ZEN ZUSALLFL58 (dále jen "akce")
DOBA TRVÁNÍ: od 27. 10. 2017 do 24. 12. 2017 nebo do vyčerpání zásob dárků.
MÍSTO KONÁNÍ: Česká republika.PODMÍNKY AKCE:

 1. Akce je platná pouze na území České republiky pro sáčky S-Bag Classic Long Performance Megapack E201M (PNC: 900256099) zakoupené od českých prodejců na území České republiky.
 2. Akce platí od 27. 10. 2017 do 24. 12. 2017 nebo do vyčerpání zásob dárků, podle toho, co nastane dříve.
 3. Akce se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let.
 4. Registrací nákupu na webové adrese akce sbag.electrolux-akce.cz se zákazník stává „účastníkem“ akce.
 5. Účastník akce si musí uschovat doklad o nákupu výrobku. Organizátor akce bude před odesláním dárku kontrolovat zaregistrovaný doklad o nákupu. Datum nákupu musí odpovídat období trvání akce a doklad musí obsahovat balení sáčků do vysavače S-Bag Classic Long Performance Megapack E201M (PNC: 900256099). V případě, že doklad nebude splňovat všechny podmínky akce, bude dárek předán dalšímu účastníkovi akce.
 6. Akce se vztahuje pouze na výrobky zaplacené hotově nebo platební kartou a nevztahuje se na splátkový prodej. Poslední den registrace nákupu je 24. 12. 2017.
 7. Vyhlášení výsledků tipovací soutěže bude po ukončení kampaně, tedy 25. 12. 2017 a vysavač UltraSilencer ZEN (UltraSilencer ZEN ZUSALLFL58) získá 15 nepřesnějších tipů.
 8. Dárky z akce a soutěže budou účastníkům odeslány nejpozději do 31. 1. 2018.
 9. Nabídka platí pro soukromé osoby při nákupu balení sáčků S-Bag Classic Long Performance Megapack E201M (PNC: 900256099)
 10. Nárok na dárek (prachovku) má každý účastník, který předloží unikátní účtenku při registraci.
 11. Zaměstnanci společnosti a jejich rodinní příslušníci se akce nemohou zúčastnit.
 12. Účastník akce zasláním výrobku organizátorovi marketingové akce přijímá pravidla akce a souhlasí se svou účastí v ní.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání nebo akci zrušit či pozastavit.
 14. Pořadatel ani organizátor marketingové akce neodpovídají za škody nebo ztráty, vzniklé během účasti v marketingové akci.
 15. Pro odeslání dárku budou použity kontaktní údaje, uvedené účastníky akce při registraci nákupu. V případě jejich nepřevzetí či nemožnosti doručení, případně opakovaných problémů s doručením, propadají dárky ve prospěch pořadatele.
 16. Jakýkoliv právní nárok účastníka je vyloučen.
 17. Úplné aktuální znění pravidel akce bude po dobu konání akce k dispozici na sbag.electrolux-akce.cz/pravidla.html
 18. Pořadatel a organizátor akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.
 19. Pořadatel a organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.
 20. Případné námitky proti průběhu akce lze organizátorovi zaslat doporučeně do 3 pracovních dnů od ukončení akce, a to pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
 21. Účastník akce souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu této akce za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., správcem - společností ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem: Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 14021, IČ: 18631975, za účelem vyhodnocení akce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení produktů správce a zasílání informací o marketingových akcích po dobu 5 let od ukončení akce. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se účastník může obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


POSTUP ÚČASTNÍKA AKCE:

 1. Účastník akce zakoupí v období od 27. 10. 2017 do 24. 12. 2017 1 balení sáčků do vysavače S-Bag Classic Long Performance Megapack E201M (PNC: 900256099). Navíc může odpovědět na soutěžní otázku a získat šanci vyhrát sáčkový vysavač UltraSilencer ZEN ZUSALLFL58.
 2. Zaregistruje nákup nejpozději do 24. 12. 2017 (včetně) a můžete odpovědět na soutěžní otázku na webové adrese: sbag.electrolux-akce.cz
 3. Pečlivě uschová doklad o nákupu. Kopie tohoto dokladu je přikládána při registraci.
 4. Prachovky budou odesílány průběžně v době trvání akce nebo do vyčerpání zásob a vítězové tipovací soutěže o vysavač UltraSilencer ZEN ZUSALLFL58 budou vyhlášeni 25. 12. 2017.


V Praze dne 27. 10. 2017

ELECTROLUX, s.r.o.
se sídlem: Praha 4,
Budějovická 778/3,
PSČ 14021
IČ: 18631975

Prodejní akce byla ukončena 25. 12. 2017. Seznam výherů soutěže najdete v odkazu: Výherci soutěže.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace